0

00
Ngày
00
Giờ
00
Phút
00
Giây

Website tuyển dụng – thi tuyển trực tuyến

Cho phép nhà tuyển dụng đăng tuyển, xây dựng thư viện đề thi trực tuyến để tuyển dụng.

Cho phép ứng viên lập hồ sơ ứng tuyển, nếu hồ sơ được duyệt, sẽ được mời thi tuyển trực tuyến.

Xem Demo

Đây là một website tuyển dụng nâng cao cho phép đăng tuyển, duyệt hồ sơ ứng tuyển và mới ứng viên thi tuyển trực tuyến, rồi chấm điểm các vòng thi của ứng viên.

Nhà tuyển dụng

  1. Đăng ký thành nhà tuyển dụng.
  2. Đăng tuyển cho hiển thị lên website.
  3. Xây dựng thư viện câu hỏi và lập phòng thi, thang điểm
  4. Duyệt các hồ sơ ứng tuyển và mời ứng viên vào phòng thi tuyển
  5. Chấm điểm trực tuyến, mời vòng thi tiếp theo, thông báo kết quả thi cho ứng viên vào mail

Ứng viên

  1. Đăng ký tài khoản ứng viên.
  2. Xây dựng hồ sơ và đính kèm CV
  3. Ứng tuyển trực tuyến, rồi nhận kết quả duyệt hồ sơ online, mail.
  4. Được mời vào phòng thi, thi và nhận kết quả trực tuyến, mail.

Giao diện website tuyển dụng

 

Website tuyển dụng đăng tuyển, ứng tuyển, thi tuyển trực tuyến.

 

Trang tuyển dụng liệt kê các giao dịch việc làm và bộ tìm kiếm nâng cao

 

Thiet ke website doanh nghiep tuyển dụng

 

Trang tuyển dụng với các bản tin tuyển dụng, logo thương hiệu nhà tuyển dụng