Bảng giá tên miền quốc gia

Tên miền
Lệ phí
đăng ký
Phí duy trì
/ năm
Dịch vụ quản
trị năm đầu
Dịch vụ quản
trị năm tiếp theo
Tổng phí
năm đầu
Tổng phí
năm tiếp theo
Công thức tính chi phí
(1)
(2)
(3)
(4)
= (1+2+3)+(3*10%)
=(2+4)=(4*10%)
.vn
100.000 đ
350.000 đ
200.000
100.000 đ
100.000 đ
670.000
560.000 đ
460.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .health.vn/ .ac.vn/ .int.vn/
50.000 đ
100.000 đ
100.000 đ
50.000 đ
260.000 đ
155.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn/ .ai.vn
100.000 đ
250.000 đ
200.000
100.000 đ
100.000 đ
570.000
460.000 đ
360.000 đ
.info.vn/ .pro.vn/ .id.vn
10.000 đ
50.000 đ
50.000 đ
50.000 đ
115.000 đ
105.000 đ
Tên miền tiếng Việt
10.000 đ
20.000 đ
20.000 đ
20.000 đ
52.000 đ
42.000 đ
.name.vn/ .io.vn
10.000 đ
20.000 đ
20.000 đ
20.000 đ
52.000 đ
42.000 đ
Tên miền có 1 ký tự .VN
100.000 đ
40.000.000 đ
200.000 đ
100.000 đ
40.320.000 đ
40.110.000 đ
Tên miền có 2 ký tự .VN
100.000 đ
10.000.000 đ
200.000 đ
100.000 đ
10.320.000 đ
10.110.000 đ

(*): Là biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 20/2023/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

Bảng giá tên miền quốc tế

Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.net/ .org
Miễn phí
350.000 đ
.com
Miễn phí
340.000 đ
.info/ .biz/ .asia
Miễn phí
345.000 đ
.shop
Miễn phí
750.000 đ