Marketing doanh nghiệp

Tên công ty

Slogan của công ty

Marketing

Truyền thông giới thiệu
- Sản phẩm - Dịch vụ

Bộ mặt CTy Online
webcongty.com
- Giới thiệu công ty
- Chính sách hợp tác.
- Giới thiệu sản phẩm
- Giới thiệu dịch vụ
- Email công ty name@webcongty.com
Bộ mặt CTy Online
Đổ tiền nhiều
Quảng cáo truyền thông
- Quản cáo google ads
- Quảng cáo facebook
- Quản cáo zalo, tiktok
- Quảng cáo truyền thông khác...
Đổ tiền nhiều
Đội marketing tự làm
Email marketing
- Phần mềm tích hợp trên website
- Gửi email truyền thông đến khách hàng
- Gửi cho user khách trên website
- Tạo danh sách khai thác khach hàng mới.
Đội marketing tự làm
Thực hiện bán hàng
Đội kinh doanh
Thực hiện bán hàng
- Bán hàng theo chiến dịch quảng cáo
- Bán hàng theo chiến dịch email marketing - Bán hàng theo chiến dịch khác
Thực hiện bán hàng

Sản phẩm

Sản phẩm công ty cung cấp

Dịch vụ

Dịch vụ công ty cung cấp

Chiến lược phát triển

Các chiến lước phát triển
sản phẩm dịch vụ của bạn...

.......

....

Chúng tôi cung cấp cho bạn

Giải pháp marketing bán sản phẩm,
dịch vụ của bạn, với lợi ích như sau:

Chúng tôi cung cấp cho bạn

00
Ngày
00
Giờ
00
Phút
00
Giây

Hãy liên hệ ngay để được tư vấn