Các mẫu website bán hàng, được thiết kế web với đặc thù cho các gian hàng online, làm nổi bật danh mục và hàng hóa cũng như các thông tin hàng hóa để nhằm mục địch bán hàng tốt.