Hướng dẫn quản trị website

Hướng dẫn quản trị website
  1. Hướng dẫn cập nhật chuyên mục tin tức, Bài tin
    Ảnh bài tin: 800×500
  2. Hướng dẫn cập nhật danh mục sản phẩm, sản phẩm
    Ảnh sản phẩm: 800×500
  3. Hướng dẫn gọi và quản lý menu
  4. Hướng dẫn cập nhật thông tin trang chủ, Footer
    Ảnh banner: 1600×400

Hướng dẫn quản trị website

Hướng dẫn quản trị website chi tiết do Công ty thiết kế website ở Hà Nội thực hiện. Nếu có thắc mắc, chưa hiểu rõ hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ tận tình chính xác