Hướng dẫn quản trị website doanh nghiệp1

Hướng dẫn quản trị website doanh nghiệp1
Mẫu website doanh nghiệp 1

Công ty thiết kế website ở Hà Nội có website là https://website.net.vn , xin hướng dẫn quản trị website doanh nghiệp phiên bản mới.

Website có quy mô hoạt động cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, có các hạng mục đầy đủ cho một doanh nghiệp, như phần giới thiệu doanh nghiệp, giới thiệu thông tin dịch vụ, giới thiệu sản phẩm của danh nghiệp, chức năng đặt hàng online trên website, và thông tin liên hệ nhận phản hồi của khách hàng từ website.

Thông sô ảnh trên website như sau:

Anh banner có thông số rộng1600px và cao 400px có nghĩa là tỉ lệ ảnh 3-1
Ảnh sản phẩm dịch vụ bài tin có thông số tốt nhất là ở mức rộng 800px và cao là 600px tỷ lệ là 4-3
Quý khách lưu ý nếu không cập nhật chính xác kích thước ảnh thì cũng nên cập nhật được tỷ lệ ảnh nhé.

Dưới đây là các video clips hướng dẫn cập nhật ảnh

Hướng dẫn cập nhật chuyên mục tin tức và các bài tin thuộc chuyên mục đó.

Hướng dẫn cập nhật danh mục hàng hóa, và sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa.

Hướng dẫn cấu hình và quản lý các thông như cập nhật logo, banner ảnh, header, footer và các khối khác trên trang chủ của website.