Hướng dẫn quản trị web thiết bị tưới tiêu nông nghiệp

Hướng dẫn quản trị web thiết bị tưới tiêu nông nghiệp

Hướng dẫn quản lý web thiết bị tưới tiêu nông nghiệp

1 Cấu hình website.
Kích thước logo : 430X90px;
Kích thước icon : 16X16px;
2/ quản lý danh mục hàng hóa và sản phẩm.
Kích thước ảnh sp là 500px – 500px;
3/ Quản lý tin tức
Kích thước ảnh tin 500px – 500px;
4/ quản lý banner ảnh.
Kích thước banner ảnh là 500px-1500px;
5/ quan ký các khối trên trang chủ.
Khối sản phẩm theo danh mục hàng hóa
Kích thước icon là 30X30
Kích thước ảnh banner khối là : 268×510
6/ Phân quyền quản trị, thay đổi pw tài khoản

Quản lý danh mục hàng hóa, và sản phẩm: 
Hướng dẫn quản lý tin tức.
Hướng dẫn quản lý khối trên trang chủ 
Hướng dẫn Phân quyền quản trị

Dưới đây là video hướng dẫn quản trị web thiết bị tưới tiêu nông nghiệp thực hiện bởi Công ty thiết kế website:

Liên hệ: 0916.882.885 – 0242.245.6585
Gmail: sales@techhanoi.com / Fanpage: Website.net.vn
Địa chỉ: P501 tòa nhà 17T4, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội