Chat Zalo
Chat Facebook
0916.882.885

Hướng dẫn seo hình ảnh, seo image

https://www.youtube.com/watch?v=FZZKJsW0oZ8

Đây là clips hướng dẫn người dùng seo image, seo hình ảnh trên hệ thống website chuẩn seo

Mỗi hệ thống website có yêu cầu kích thước hình ảnh khác nhau, các bạn nên chuẩn hóa kích thước hình ảnh đúng yêu cầu trước khi đưa lên.

tên ảnh nên đặt tên theo tên sản phẩm dịch vụ nếu có mã thì đặt sau, đừng đặt tên theo số hoặc mã, tên hình ảnh đặt dưới dạng ký tự tiếng việt không dấu, cách nhau bởi dấu gạch ngang ví dụ "san-pham-so-mot-001"

Tin liên quan
Lưu ý: không hỗ trợ mã HTML !